Uroterapeut

Uroterapeuten hjälper och ger råd åt prostatacancerpatienten i frågor som gäller urinblåsans funktionella störningar.  Uroterapeuten lär ut upprepad katetrisering som patienten ska göra själv. Uroterapeuten handleder också i hur man sköter permanenta katetrar, koordinerar anskaffning av material från den öppna hälsovården och planerar bytet av katetrar antingen inom den öppna hälso- och sjukvården eller specialistvården.

Uroterapeuten undervisar patienter som lider av urininkontinens i hur man använder urinalkondom. Uroterapeuten ger råd åt patienter som lider av funktionella störningar i urinblåsan om intag av vätska och näring. Uroterapeuten råder också patienten i hudproblem samt handleder patienter i att skaffa blöjor. Patienten kan också få råd om var man kan få hjälp i problem som rör sexualitet. En sexualrådgivare eller sexualterapeut finns inte tillgänglig för närvarande. En patient som behöver läkemedelsbehandling hänvisas till urologens mottagning.