Polikliniken för äldre cancerpatienter

​Äldre patienter kan vid behov hänvisas med läkarremiss för bedömning av hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras antingen hos en geriatriker eller cancerläkare med profilering i geriatrik.  Av geriatrikern får man mångsidiga instruktioner för hur man klarar sig hemma och genomför läkemedelsbehandlingen.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka-sininen.jpg