Palliativa enheten

Vid palliativa enheten kan patienten i vilket skede som helst av sjukdomen få hjälp för behandling av besvärande symtom. Vid palliativa enheten finns också en smärtläkare som vid behov kan hjälpa till att hitta en lämplig smärtmedicinering för utdragen smärta efter operationen. Den behandlande läkaren hänvisar patienten vid behov till den palliativa enheten eller smärtläkarens mottagning.