Fysioterapi

​När beslutet om en radikal bortoperation av prostatan har fattats hänvisar läkaren
patienten till en fysioterapeut.

Fysioterapeuten planerar tillsammans med patienten ett individuellt rehabiliteringsprogram. Fysioterapi ges i tre faser: före operationen, omedelbart efter operationen på vårdavdelningen och senare efter utskrivningen. Patientens engagemang för att självständigt träna efter anvisningarna bidrar till återhämtningen efter operationen.

Under det första besöket tränar fysioterapeuten patienten inför operationen genom att lära patienten att identifiera bäckenbottenmuskulaturen och dess funktion. Träningen ordnas i god tid före operationen. Undervisningen ges främst i grupp men vid behov också genom ett individuellt besök. Samtidigt ger fysioterapeuten råd för hur man med hjälp av fysioterapi kan påskynda återhämtningen från eventuella besvär och komplikationer i anslutning till operationen.

Efter operationen fokuserar fysioterapeuten på vårdavdelningen på rörelseträningar, återställandet av funktionsförmågan samt effektiviserade andningsövningar.
Efter utskrivningen från sjukhuset tränar patienten själv enligt instruktionerna. Behovet av en eventuell uppföljande rehabilitering bedöms cirka 6 veckor efter operationen. Då bedöms graden av urininkontinens och de besvär den orsakar. Om det behövs bokas en tid för ett fysioterapibesök. Fortsatta fysioterapibesök behövs vanligen 1-3.

Patienter med prostatacancer besöker vid behov med läkarremiss fysioterapienheten på Kliniken för cancersjukdomar för bedömning och uppföljning av svullnad i nedre extremitet samt handledning när det gäller muskeltstyrketräning.