Enheten psykosocialt stöd

​Enheten för psykosocialt stöd som leds av en psykiater har funnits på Cancercentrum redan från år 1997 och är unik i hela Finland.  Enhetens uppgift är att genom samtal hjälpa patienter som behöver särskilt stöd att klara av den svåra förändrade livssituation som insjuknandet i cancer medför. Vid enheten finns psykiatriker och psykoterapeuter. Årligen besöker cirka 400 patienter i genomsnitt 4-5 gånger enheten för psykosocialt stöd. Minst var 10 cancerpatient är i behov psykosocialt specialstöd som experterna erbjuder. Den behandlande läkaren skriver vid behov en remiss till enheten för psykosocialt stöd.