Till stöd för patienten

​Övergripande vård på HUCS Cancercentrum

 
Cancercentrumet erbjuder cancerpatienter olika stödtjänster på en bred plattform. En cancersjuk patient behöver utöver den medicinska behandlingen också annat stöd och rehabilitering i en svår livssituation. Av dessa är de viktigaste: