Södra Finlands Cancerföreningens rådgivningsskötare

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys.pngCancerorganisationernas rådgivningsskötare har mottagning på Kliniken för cancersjukdomar, 3 våningen (mittemot hissarna) vardagar kl. 9-15. Till rådgivningsskötarens mottagning kan man komma genast eller genom att själv boka tid på 09 471 73 291 eller 050 408 8420.

Tjänsten är avsedda för cancerpatienter och deras anhöriga i alla skeden av sjukdomen.

Rådgivningstjänsten erbjuder
  • cancerrelaterad information och personlig rådgivning
  • lågtröskelmottagning: man kan komma för att diskutera med rådgivningsskötaren allt som gäller cancer och att leva med sjukdomen.
  • information om cancerorganisationernas tjänster, t.ex. rehabiliteringskurser, evenemang och patientguider.


Rådgivningsskötaren är en yrkesperson inom hälso- och sjukvården och rådgivningstjänsten är avgiftsfri.