Operationen

​En bortoperation av prostata har visat sig förlänga den förväntade överlevnaden för patienter med måttlig och hög risk för lokal prostatacancer. Samma nytta verkar inte finnas vid prostatacancer med låg risk.

Vid operationen tas prostatan i sin helhet inklusive kapslarna bort, dvs. man utför ett så kallat radikalt borttagande av prostatan (radikal prostatektomi). Hos patienter med sjukdom vars cytologiska bild är mer aggressiv (Gleasonsumma ≥ 8) eller högt PSA (>10 µg/l) tas i samband med operationen de regionala lymfkörtlarna bort.

En radikal prostatektomi kan göras robotassisterat, som öppen kirurgi eller titthålskirurgiskt. I dag utförs största delen (cirka 300) av de cirka 340 radikala prostataoperationer som årligen utförs på Hucs urologiska klinik titthålskirurgiskt via bukhålan med en så kallad robotassisterad laparoskopisk teknik. Med titthålsteknik kan man minska blödningen under operationen, skapa en tredimensionell bild och möjliggöra en noggrannare vävnadsbehandling med små instrument, minska smärtan efter operationen och påskynda återhämtningen efter operationen. Resultaten av cancerbehandlingarna är lika bra vid öppen kirurgi och titthålskirurgi, men vid titthålsoperationer har man kunnat minska operationsrelaterade biverkningar och avsevärt förkorta sjukhusvistelsen och återhämtningstiden. Största delen av patienterna skrivs ut från vårdavdelningen 1-2 dagar efter en robotassisterad operation.

Möjliga akuta biverkningar som är relaterade till operativ behandling är bl.a. blödningar, infektioner och ventromboser hos en liten del av patienterna. Möjliga långtidsbiverkningar av en radikal prostataoperation är urininkontinens (inkontinens) och erektionsstörning (impotens). Förmågan att hålla urin återställs hos ca 95 % av patienterna efter att man återhämtat sig från operationen. Erektionsförmågan kan mest sannolikt bevaras hos patienter som har en liten lokal cancer. De flesta till operationen relaterade biverkningarna är övergående.

Patologen undersöker de borttagna vävnaderna under ett mikroskop. På så sätt fås en exakt bedömning av prostatacancerns cytologiska bild och lokala spridning samt av en eventuell spridning till lymfkärlen eller lymfkörtlarna. Operation är en tillräcklig behandling om det i operationskanterna inte finns cancervävnad och PSA-värdet sjunker till omätbart (<0.05μg /l). Operationen kan kompletteras med strålbehandling eller läkemedelsbehandlingar om cancern växer genom prostatakapseln eller till operationskanterna eller om cancerceller lokaliseras i lymfkörtlarna.