Läkarens remiss till Hucs

​Om det i samband med undersökningar som utförts inom primärvården, företagshälsovården eller på en privat läkarstation har väckts misstanke om prostatacancer, skriver läkaren en remiss till Hucs urologiska klinik för fortsatta undersökningar.  På basis av remissen bokas ett mottagningsbesök för patienten. I besöket ingår en klinisk undersökning och dessutom i regel ultraljudsledda nålprov från prostata. Kallelsen till undersökningsbesöket skickas per post. Mottagningen finns på HUCS urologiska poliklinik antingen på Mejlans eller Pejas sjukhus.

Om prostatacancern har diagnostiserats vid någon annan vårdenhet, skriver läkaren en remiss för ett vårdmöte och eventuella fortsatta undersökningar till Hucs, Mejlans eller Pejas urologiska poliklinik eller polikliniken för cancersjukdomar.

Om en läkare inom den öppna hälso- och sjukvården misstänker att en tidigare behandlad prostatacancer kommit tillbaka eller framskridit, skriver läkaren en remiss för ytterligare undersökningar och behandlingar på Hucs, Mejlans eller Pejas urologiska poliklinik eller polikliniken för cancersjukdomar. Vårdenheten bestäms enligt bostadsort.