Prostatacancerstudier

​HUCS Cancercentrumet bedriver omfattande forskning för att förbättra cancerbehandlingar och utveckla cancermediciner. Man kan anmäla sig som deltagare i alla pågående forskningsprojekt. På webbplatsen Nordic NECT finns en uppdaterad lista över forskningsprojekten.
 
Hur kan man söka sig som forskningspatient?
Man kan söka sig som forskningspatient på läkarens remiss. Du kan också ta kontakt direkt med avdelningsskötaren på den kliniska forskningsenheten som ger råd i hur man söker sig som forskningspatient och hjälper till att hitta en lämplig forskning, om en sådan forskning är tillgänglig.

Kontaktuppgifter
tfn 050 427 0680
 
 

Prostatacancerstudier

 
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study of ODM-201 versus placebo inaddition to standard androgen deprivation therapy and docetaxel in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer
Syftet med forskningen är att jämföra preparatet ODM-201 som ges som tillägg till androgendeprivation och dosetaxel med placebo bland patienter som lider av metastaserad, hormonkänslig prostatacancer.