Strålbehandling och radionuklidbehandling

Strålbehandling är ett mycket effektivt sätt att lindra många av de symtom som spridd prostatacancer orsakar. Den kan användas för att lindra skelettsmärta ("strålbehandling mot smärta") eller t.ex. vid symtom på problem i urinflödet på grund av spridd prostatacancer samt blod i urinen. Den vanligaste orsaken till strålbehandling vid spridd prostatacancer är att behandla metastaser som förorsakar smärta eller pressar nerverna i ryggmärgen. Till skillnad från strålbehandlingen med radikala mål genomförs den symtomlindrande strålbehandlingen i regel som 1-10 behandlingscykler (fraktioner) dvs. behandlingen ges inom 1-10 dagar. Strålbehandlingen är poliklinisk och den genomförs på strålbehandlingsavdelningen vid HUCS Cancercentrum (0 våningen).

Radionuklidbehandling innebär administrering av en emitterande isotopförening (radionuklid) till patienten. Behandlingar ges på Cancercentrumets isotopavdelning (3 våningen) som intravenösa injektioner antingen som enda behandling eller i form av en behandlingsserie som består av flera injektioner. Vid behandlingen av prostatacancer används antingen 153-Samarium-behandling (Sm-153) eller 223-Radium-behandling (R-223). Sm-153-behandlingen genomförs i allmänhet som enda behandling och den är effektiv vid behandling av ett omfattande smärttillstånd.

Nackdelen är en ibland långsamt reversibel benmärgsdepression som hos patienten manifesteras i form av att hemoglobinnivån och/eller nivån för de vita blodkropparna och blodplättarna sjunker. Ra-223-behandlingen är en ny behandlingsform där patienten får 6 behandlingar med 4 veckors mellanrum. En behandling tar bara några minuter. Det är fråga om en alfapartikelstrålare med kort räckvidd som inte orsakar strålningsexponering för miljön och vars effekter på benmärgsfunktionen är minimala. R-223-behandlingen lindrar på samma sätt som Sm-153-behandlingen smärta på ett långvarigt sätt. Den har också visat sig förlänga den genomsnittliga överlevnadstiden.
 

 Telefonrådgivning

 
Strålbehandlingsavdelningen, kansliet
tfn 09 471 73245, må-fr kl. 8-16

Strålbehandlingsavdelningen, remisskötaren
tfn 09 471 76180 må-fr kl. 9-11

 

 

 

Tillbaka spridd-violetti.jpg