Cytostatikabehandling

Cytostatikabehandling har traditionellt använts närmast vid kastrationsresistent
prostatacancer. Med kastrationsresistent prostatacancer avses ett tillstånd där den traditionella hormonella behandlingen har förlorat sin effekt.  Den mest effektiva cytostatikabehandlingen i den här situationen är behandlingen med docetaxel, som administreras genom intravenös infusion vanligtvis med 2-3 veckors mellanrum. Behandlingen är poliklinisk så patienten kan åka hem efter ett behandlingsbesök på 1-2 timmar.

Behandlingen med docetaxel övervägs att ges redan i ett tidigt skede av sjukdomen utöver den traditionella hormonella behandlingen när det gäller patienter som vid konstaterandet av metastaser har en sjukdom med omfattande spridning eller hos vilka det konstateras t.ex. metastaser i inre organ.

Docetaxel kan orsaka diarré, lätt illamående som kan lindras med läkemedelsbehandlingar. Trötthet, muskel- och ledvärk, försämrat smaksinne är relativt vanliga biverkningar. Långvarig cytostatikabehandling orsakar trötthet, perifer nervskada (känselstörningar i fingrar och tår), svullnad, nagelskador och muskelsvaghet. Behandlingen med docetaxel ökar avsevärt risken för allvarliga infektioner, varför man under behandlingscykeln om febern stiger (mer än 38 grader) omedelbart bör söka sig till sjukhusjouren. Instruktionerna för akutvården ges i samband med beslutet om cytostatikabehandlingarna eller vid den första cytostatikabehandlingen.

Cabazitaxel är en cytostatikabehandling som kan övervägas att ges i situationer där patienten redan har fått behandling med docetaxel. Den är en poliklinisk behandling som också ges i form av dropp i regel med 3 veckors mellanrum och vars biverkningar mest liknar de biverkningar behandlingen med docetaxel ger.

Cytostatikabehandlingarna ges på Cancercentrumets dagavdelning. Vid problem kan man kontakta den egna skötaren (kontaktinformationen ges i samband med behandlingen) eller dagavdelningens kansli.


 

 Telefonrådgivning

 
Kliniken för cancersjukdomar,
dagavdelning 4 vån.
tfn 09 471 73218,
må-fr kl. 9-11 och kl. 13-14