Bilddiagnostiska undersökningar

​Prostatacancermetastaserna konstateras vanligen med hjälp av en skelettkarta och datortomografi av kroppen (DT av kroppen). I speciella situationer behövs en magnet- (MRI) eller positronemissionstomografiundersökning (PET). Skelettkartundersökningar kan göras på isotopavdelningen antingen på Mejlans sjukhus eller Kliniken för cancersjukdomar. DT-undersökningen kan göras på Hucs alla sjukhus.

Inom HNS finns också en möjlighet för positronemissionstomografi, dvs. PET-undersökning. När det gäller prostatacancer passar fluorid-18-märkt fluorid och fluorid-18-märkt kolin bäst för att utreda prostatacancerns spridning. PET-undersökningar behövs ändå i speciella situationer, om de vanliga bilddiagnostiska undersökningarna inte i tillräcklig grad klargör sjukdomens spridning.

Vid behandlingen av spridd prostatacancer har de bilddiagnostiska undersökningarna en viktig roll. På basis av sjukdomens spridning kan man välja en behandling som sannolikt ger den bästa effekten och med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar kan man följa svaret från respektive behandling. DT-undersökningen av kroppen är viktigast när det gäller att följa upp behandlingssvaret, eftersom metastaserna i skelettet, lymfkörtlarna och de inre organen i allmänhet syns bra här och det är lättare att göra en jämförelse med de tidigare undersökningarna.

Om behovet och frekvensen av bilddiagnostiska undersökningar beslutar den behandlande läkaren. Under den hormonella behandlingen av en spridd sjukdom behövs bilddiagnostiska undersökningar mer sällan, medan när man överväger att gå in för t.ex. cytostatikabehandling och under cytostatikabehandlingen görs bilddiagnostiska undersökningar tätare, t.o.m. med 2-6 månaders mellanrum.