Behandling av spridd prostatacancer

​Om det konstateras att prostatacancern har metastaserat, talar man om spridd prostatacancer.  De vanligaste metastaslokalisationerna hos prostatacancerpatienterna är skelettet (hos 80-90 % av patienterna med metastaserad sjukdom) och lymfkörtlarna (hos 40-50 % av patienterna med metastaserad sjukdom). Metastaserna i inre organ, t.ex. i levern eller lungorna är signifikant mindre frekventa (hos 10-20 %).

För behandlingen av spridd prostatacancer inom HNS-området ansvarar en urolog och cancerläkare tillsammans. Urologen ansvarar för vården av patienterna i allmänhet i början av sjukdomen. När den traditionella hormonella behandlingen blir ineffektiv, när det på grund av en stor sjukdomsmassa behövs cytostatikabehandling tidigt vid en redan spridd sjukdom eller när symtomlindringen kräver strålbehandling, överförs vårdansvaret i regel till en cancerläkare på Hucs, Kliniken för cancersjukdomar.

Behandlingen av spridd prostatacancer syftar till att effektivt bromsa upp sjukdomen och på så sätt upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt samt förlänga livslängden. Idag finns det flera behandlingsalternativ med olika effektmekanismer. Vårdbesluten fattas på den behandlande läkarens mottagning tillsammans med patienten.


                                            
                                         
    ​