Aktiv uppföljning

​Enligt forskning är prognosen för prostatacancer med låg risk utmärkt till och med utan behandling, varför en aktiv uppföljning är det primära valet för dessa patienter.  Under den aktiva uppföljningen övervakas patientens tillstånd utan omedelbar operations- eller strålbehandling och undviker på så sätt de här behandlingarnas biverkningar. Om det under uppföljningen fås indikationer på att cancern ändrats så att den kräver behandling dvs. till cancer med måttlig eller hög risk påbörjas aktiva behandlingar (operations- eller strålbehandling).

I den aktiva uppföljningen mäter man under det första uppföljningsåret PSA med tre månaders mellanrum och patienten besöker läkarens mottagning varje halvår. Ett år efter diagnosen tas på nytt nålprov från prostata. En magnetundersökning av prostatan görs i allmänhet innan de nya proven tas. Om den fortsatta uppföljningen kommer man överens på urologens mottagning.