Cancerpatientens väntetid för vård

​HUS Cancercentrum publicerar som det första cancersjukhuset i Finland medelväntetiden för vård efter att remissen har kommit.

Medelväntetiden publiceras månadsvis 1,5 månader efter den aktuella månaden.