Noggranna undersökningar leder till en noggrann diagnos

För att utreda den individuella sjukdomsbilden behövs alltid noggranna undersökningar, såväl i diagnosfasen som vid uppföljningen. En klinisk läkarundersökning ger information om symtomen och patientens situation. För att ställa en noggrannare diagnos beslutar läkaren om fortsatta undersökningar för varje patient. Till dessa hör bl.a. olika bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieundersökningar samt undersökningar av det prov som tagits från cancertumören på patologiska laboratoriet. Syftet med laboratorieundersökningarna och de bilddiagnostiska undersökningarna är bl.a. att utreda cancerns spridning och ämnesomsättningens aktivitet.
 
På patienter som vårdas på Kliniken för cancersjukdomar görs bl.a. följande undersökningar:
 
  •  datortomografi (DT)
  •  magnetundersökning
  •  PET
  •  SPECT-DT
  •  isotopundersökning av skelettet
  •  ultraljudsundersökningar
  •  mammografi
  •  laboratorieprov