Stöd och välbefinnande

Cancer är alltid en allvarlig sjukdom, som förutom kroppen påverkar även den psykiska hälsan och vardagen. Därför är det viktigt att patienterna får både psykiskt och socialt stöd före, under och efter behandlingen.