Sociala förmåner

Insjuknande i cancer påverkar även ofta patientens ekonomiska situation. Vårdavgifterna och förmånerna är en del av cancerpatientens vardag och kräver initiativkraft. Det lönar sig att ta reda på vilka sociala förmåner du har rätt till, antingen själv eller genom att du ber dina anhöriga att ta reda på dessa saker redan efter diagnosen. Även om situationen kan vara omtumlande ligger ansvaret för ansökan om sociala förmåner och stöd på patienten själv.
 
På Kliniken för cancersjukdomar arbetar två socialskötare som hjälper patienterna och deras anhöriga i sociala frågor. Cancerpatienterna i Finland rf har sammanställt ett koncist och komplett informationspaket om de förmåner som en cancerpatient bör känna till redan i sjukdomens första fas. Guiden om sociala förmåner kan du ladda ner på Cancerpatienterna i Finland rf:s hemsida.