Cancer påverkar även sexualiteten

Insjuknande i cancer påverkar vanligtvis även patientens sexualitet. Det är mycket individuellt hur patienten påverkas beroende på sjukdomsbilden. Typiska symtom är olust och funktionella svårigheter som beror på både behandlingarna och den fysiska och psykiska situationen.
 
Sexualitetens betydelse varierar stort mellan olika människor. Därför kan också de förändringar i sexualiteten som cancern medför påverka i olika grad: för en del har till exempel olust och prestationssvårigheter mycket större betydelse än för andra. Förändringarna i den sexuella jagbilden kan beroende på situationen återställas till den nivå som föregick sjukdomen eller till och med ovanför den.