Psykosocialt stöd


Syftet med det psykosociala stödet är att främja patientens psykiska och sociala förmåga att klara av vardagen i de olika faserna av cancer. Vid Kliniken för cancersjukdomar finns en psykosocial enhet, en rådgivningstjänst för cancerpatienter samt två socialarbetare. Cancerorganisationerna också har avgiftsfria rådgivningstjänst.
 
Psykosociala enheten
 
På psykosociala enheten för cancersjukdomar arbetar en psykiater och en psykiatrisk sjukskötare. Enheten har till uppgift att stödja patienter med psykiska symtom. De vanligaste problemen är ångest, rädsla och krisreaktioner som sjukdomen utlöser samt den psykiska belastning som cancersjukdomen orsakar. Man kommer till enheten med cancerläkarens remiss. Om du behöver stöd, berätta om det för cancerskötaren eller din läkare.
 
Södra Finlands Cancerföreningens rådgivningsskötare
 
Hos rådgivningstjänsten får du information, stöd och rådgivning om cancer. På dina frågor svarar Södra Finlands Cancerföreningens rådgivningsskötare, som är sjukskötare påläst om cancer. Tjänsten är avgiftsfri.
 
Med rådgivningsskötaren kan du diskutera allt som rör cancer och livet med cancer. Diskussionerna är konfidentiella och rådgivningsskötaren har tystnadsplikt. Om du vill kan du också diskutera anonymt.
 
Rådgivningsskötare har mottagning på Kliniken för cancersjukdomar, 3 våningen. Rådgivningsskötaren har mottagning må–fr kl. 9–15.

Om du vill kan du boka en tid i förväg per telefon på de ovan angivna dagarna, tfn 09 471 73291 eller 050 408 8420. Avvikande tider anges på telefonsvararen.
 
Socialt arbete
 
De två socialarbetarna på kliniken betjänar alla patienter som vårdas på avdelningarna och poliklinikerna och deras anhöriga. Du kan kontakta socialarbetaren direkt eller via avdelningen. Personalen kan även hänvisa patienter till de sociala tjänsterna. För ett personligt möte lönar det sig att boka en tid i förväg. Socialarbetarnas arbetsrum ligger på sjukhusets 1:a våning.
 
Sjukdomen kan innebära förändringar i vardagen, till exempel när det gäller förmågan att klara sig hemma, arbetsförmågan, den ekonomiska utkomsten eller barnens eller övriga anhörigas vårdfrågor och de mänskliga relationerna. Patienterna och/eller de anhöriga kan diskutera sin livssituation med en socialarbetare som handleder och ger råd i många problem och frågor som den nya situationen för med sig. På sjukhuset varierar fokus för det sociala arbetet beroende på den behandlande avdelningens grundläggande uppgift, så att det till exempel ligger på rehabilitering eller arbete med barn eller barnfamiljer. Socialarbetarna hör till sjukhusets multiprofessionella personal.
 
Socialarbetarna:
 
  • informerar om social trygghet och sociala tjänster och hjälper vid behov till med att fylla i ansökningar
  • deltar tillsammans med patienterna, de anhöriga och personalen i planeringen av utskrivningen och organiseringen av den fortsatta vården
  • hjälper till med att utreda arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna och deltar tillsammans med övriga yrkesgrupper i upprättandet av rehabiliteringsplaner
  • samarbetar med myndigheter och övriga samarbetsparter
  • ger stöd och samtalshjälp till patienterna och deras anhöriga
  • informerar om hur patientorganisationerna fungerar, informerar om frågor som hänför sig till patientens rättigheter.