Näring - allsidigt och näringsrikt

Tillräcklig och allsidig näring är viktig både under och efter behandlingsperioden. Cancerbehandlingar kan orsaka många slags symtom som inverkar såväl på själva ätandet som på hur maten hålls i magen. Dålig aptit, illamående och tidvisa förändringar i smaksinnet efter t.ex. strål- och cytostatikabehandlingar är rätt så vanliga symtom hos cancerpatienter. I vissa fall kan det vara omöjligt att äta t.ex. efter en operation. Då säkerställs näringstillgången på sjukhuset med hjälp av specialåtgärder.
 
Om rätt kost och näringstillgång under behandlingarna och återgång till normal kost efter behandlingarna kan du fråga vårdpersonalen på Kliniken för cancersjukdomar i samband med behandlingarna. Mer information får du också på Cancerorganisationernas sidor.