Motion är medicin

Motion har konstaterats minska cancerrisken, och den är viktig även efter cancerbehandlingarna. Det har konstaterats att den bästa ”medicinen” mot den utmattning som många cancerpatienter upplever är lätt motion – inte vila. Motion förbättrar konditionen, livskvaliteten och orken. Den minskar också biverkningarna av behandlingarna.
 
Mer information om motion i ditt fall får du av vårdpersonalen på Kliniken för cancersjukdomar.
 
Under vårdavdelningsperioderna deltar fysioterapeuterna aktivt i rehabiliteringen av patienterna och handleder dem i allt från rörelseterapi till hjälpmedelsbedömningar. Bland öppenvårdspatienterna får nyopererade bröstcancerpatienter och andra patienter som behöver gymnastikråd ta del av fysioterapienhetens tjänster som engångsbesök. Fysioterapibesöket innehåller en bedömning av situationen samt handledning.