Barnfamiljer - cancer påverkar hela familjen

Förutom själva patienten påverkar cancer även de anhöriga och familjemedlemmarna. Cancer har vanligen en stor inverkan på barnfamiljers vardag. Varje familj reagerar på familjemedlemmens cancer på olika sätt, och mycket beror också på om det är ett barn eller en vuxen som insjuknar i cancer.
 
När en vuxen insjuknar måste omsorgen om barnen och familjens utkomst i många fall omprövas. Det lönar sig att berätta ärligt om cancern och de förändringar som den orsakar i livet för barnet utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Det är också viktigt att barnet får tillräckligt med stöd när mamma eller pappa insjuknar.
 
När ett barn insjuknar är det viktigt att hjälpa barnet att leva ett så normalt liv som möjligt. Cancer hos ett barn eller en ung vuxen kan förståeligt nog leda till dramatiska förändringar i familjens vardag. Förutom barnet som insjuknat i cancer borde föräldrarna också försöka ge tid till de andra barnen och makan eller maken.
I Finland finns en aktiv förening för föräldrar till barn med cancer, SYLVA rf, som hjälper barn och ungdomar med cancer och deras föräldrar.
 
Inom HUS behandlas cancersjukdomar hos barn i regel vid Nya barnsjukhuset. Till behandlingen av många cancerformer hos barn hör strålbehandling, som ges vid strålbehandlingsavdelningen vid Kliniken för Cancersjukdomar.