Kamratstöd - stöd genom erfarenhet

Kamratstöd är ytterst viktigt när man drabbas av en allvarlig sjukdom. De finländska cancerorganisationerna har samlat ett nätverk av stödpersoner som består av tusentals frivilliga människor som haft cancer och återhämtat sig. I nätverket kan patienter som insjuknat i cancer hitta en egen stödperson. Dessutom organiserar cancerföreningarna diskussionsgrupper som erbjuder kamratstöd. Mer information om dessa får du på Cancerorganisationernas sidor.​