Cancer

HUS Cancercentrum är Finlands största cancerbehandlingscentrum, vars expertis är internationellt högt ansedd. Vid Cancercentrum får patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik.
 
Cancercentrum svarar för den onkologiska behandlingen (annan än operativ behandling) inom hela HUS område. Förutom från Helsingfors och Nyland vårdas på kliniken även patienter från övriga Finland som kräver specialkompetens. Undersökningarna, behandlingsplanerna och strålbehandlingen genomförs huvudsakligen vid Kliniken för cancersjukdomar i Mejlans. De operativa behandlingarna utförs däremot vid olika kirurgiska enheter.


Cancercentrum är det första nordiska cancercentret som har genomgått den europeiska cancerorganisationen OECI:s ackreditering och har uppnått högsta möjliga status - Comprehensive Cancer Center.

 

 

 

 Vårdställen

 
 

 Forskning

 
 

 Patienttillfreds-ställelse februari 2019

 
Rekommendationsindex: 99/100

Ge respons