Olika cancersjukdomar

Prostatacancer  


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och konstateras hos över tusen män varje år. Prostatacancer behandlas individuellt med läkemedel och/eller strålbehandling, aktiv uppföljning eller operation. 
 

Pankreascancer 


Pankreascancer konstateras årligen hos cirka 800 personer i Finland. I cancerns första fas förekommer normalt inga eller endast lite symtom, varför sjukdomen ofta upptäcks först efter att den har fortskridit. Behandlingsformerna vid pankreascancer är operation, en kombination av cytostatika och strålbehandling eller cytostatikabehandling. Förutom den vanligare körtelcancern kan även en mer sällsynt cancer förekomma i cellöarna i bukspottkörteln.
 

Lymfkörtelcancer, dvs. lymfom 

 
Lymfkörtelcancer har sitt ursprung i lymfkörtlarna eller lymfvävnaden. Denna cancertyp kan delas in i två huvudtyper, Hodgkins sjukdom och andra lymfkörtelcancrar, dvs. non-Hodgkins lymfom. Behandlingarna av lymfkörtelcancer utvecklas ständigt. De vanligaste behandlingsformerna är cytostatikabehandling, strålbehandling, andra läkemedelsbehandlingar, isotopbehandling samt stamcellstransplantation om cancern återkommer.  
 

Lungcancer

 
Lungcancer konstateras årligen i genomsnitt hos över 2 000 finländare. I 90 procent av fallen beror cancern på rökning. Cancern konstateras vanligen i en röntgenundersökning. Behandlingsformerna är cytostatikabehandling, operation, strålbehandling eller en kombination av strålbehandling och cytostatika.  
 

Sköldkörtelcancer 

 
Sköldkörtelcancer är vanligare hos kvinnor än hos män. Cirka 350 nya fall av sköldkörtelcancer konstateras varje år i Finland. Sjukdomen kan delas in i tre olika typer utifrån cellbild och partiella skillnader i hur sjukdomen tar sig uttryck. Cancern behandlas genom att man avlägsnar sköldkörteln i en operation, och beroende på cancertypen ges även radiojodbehandling.
 

Testikelcancer

 
Testikelcancer är en sällsynt sjukdom som i genomsnitt konstateras hos 120 finländska män årligen. Tumörerna delas in i två olika grupper, seminom och icke-seminom. Den huvudsakliga behandlingsformen vid testikelcancer är borttagning av testikeln i en operation.  
 

Cancer i livmoderhalsen 

 
Cancer i livmoderhalsen drabbar årligen cirka 150 finländska kvinnor. Cancer i livmoderhalsen, som konstateras genom gynekologisk undersökning, behandlas i huvudsak med operation. Om cancern har spritt sig används även strål- och cytostatikabehandlingar.  
 

Cancer i livmoderkroppen 

 
Cancer i livmoderkroppen, dvs. livmodercancer, är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor. Årligen konstateras sjukdomen hos 800 finländare. Cancer i livmoderkroppen behandlas i huvudsak med en operation där livmodern och äggstockarna tas bort. 
 

Magcancer 

 
Magcancer, som har sitt ursprung i körtlarna i magsäckens inre yta, konstateras årligen hos cirka 700 finländare. Cancern är ofta symtomfri i början. Lokal magcancer behandlas i huvudsak med operation. Spridd magcancer kan behandlas med cytostatika.  
 

Melanom 

 
Melanom konstateras årligen hos cirka tusen finländare. Den huvudsakliga behandlingsformen vid hudmelanom är operation, där även frisk vävnad avlägsnas kring melanomet.  
 

Äggstockscancer 

 
Äggstockscancer är ofta symtomfri i början. Den behandlas i huvudsak med operation och vid behov med cytostatika. Årligen diagnostiseras äggstockscancer hos cirka 500 finländska kvinnor.  
 

Njurcancer 

 
I Finland konstateras årligen cirka 700 nya njurcancerfall, av vilka största delen hos män. Den huvudsakliga behandlingsformen vid njurcancer är operation.   
 

Tarmcancer 

 
Tarmcancer är en sjukdom som har sitt ursprung i körtlarna i tunntarmens, tjocktarmens eller ändtarmens inre yta. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Finland efter prostata- och bröstcancer. Lokal cancer i tarmens vägg behandlas med operation.  
 

Bröstcancer 

 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Årligen drabbar bröstcancer cirka 4 000 kvinnor i Finland. Vid tidpunkten för diagnos är sjukdomen lokal hos merparten av patienterna (tumören sitter i bröstet och det finns eventuellt metastaser i lymfkörtlarna i armhålan). Man kan återhämta sig permanent från lokal bröstcancer, och majoriteten av patienterna återhämtar sig. Hörnstenen i behandlingen är operativ behandling. Utifrån typningen av den tumör som avlägsnats i operationen planerar cancerläkaren nödvändig adjuvant behandling, dvs. läkemedelsbehandling (hormonbehandling, cytostatikabehandling och HER-2-medicinering) och strålbehandling. Cytostatikabehandlingarna och HER-2-medicineringen genomförs på öppenvårdsavdelningen vid Kliniken för cancersjukdomar. En del av hormonbehandlingarna påbörjas på öppenvårdsavdelningen och en del på strålbehandlingsavdelningen i samband med strålbehandlingen.  
 

Sarkom

 
Sarkom är en cancerform som har sitt ursprung i ben eller mjukvävnad. Det är fråga om en mycket sällsynt tumörsjukdom. Cirka 240 nya fall av sarkom konstateras årligen i Finland. Behandlingsplanen för sarkom upprättas individuellt och kan bestå av operation, läkemedelsbehandling, strålbehandling eller olika kombinationer av dessa.
 

Cancer i urinblåsan

 
Cancer i urinblåsan konstateras oftare hos män: av de ca 850 fallen per år diagnostiseras endast en knapp fjärdedel hos kvinnor. Behandlingsformerna varierar på grund av stor variation i sjukdomsbilden. I cirka en fjärdedel av fallen måste urinblåsan avlägsnas genom operation.