Cancer och ärftlighet

Vanligen är cancer inte ärftlig, även om flera personer i samma släkt skulle ha insjuknat i cancer. Ärftlighet förklarar endast 5–10 procent av alla cancerfall, men nya ärftliga benägenheter identifieras hela tiden. Merparten av alla cancerfall beror på samverkan mellan arvsmassa och externa faktorer (t.ex. rökning, andra livsstilsfaktorer).
 
Egenskaper som tyder på ärftlig cancer är bl.a. en mycket låg insjuknandeålder (under 35 år) och förekomst av samma cancertyp i samma släkt, särskilt i flera generationer.
 
Om du misstänker att din cancer är av ärftlig typ, berätta om det för din behandlande läkare. Läkaren bedömer bäst behovet av fortsatta utredningar, t.ex. med hjälp av en noggrannare släktutredning och eventuella gentest. Om den behandlande läkaren bedömer att risken är sannolik, är ärftlighetsutredningar inom HUCS motiverade. För tillfället har ärftlighetsläkarna mottagning på Hud- och allergisjukhuset.