Behandlingsmetoder

​Olika cancerformer beter sig helt olika. På motsvarande sätt beter sig cancerformer som har sitt ursprung i samma organ på olika sätt hos olika patienter. Därför varierar behandlingsformerna och deras kombinationer förutom utifrån sjukdomen även från fall till fall.

Inom HNS tillämpas olika behandlingsformer vid behandling av cancersjukdomar. Dessa behandlingsformer kan delas in i fyra grupper:

  •  operativ behandling
  •  strålbehandling
  •  läkemedelsbehandlingar
  •  isotopbehandlingar