Strålbehandling - riktad och smärtfri behandling

Syftet med smärtfri strålbehandling är att förstöra cancercellerna och minska storleken på tumörerna med hjälp av joniserande strålning. Behandlingen riktas direkt mot tumören och/eller metastaserna, och den ges vanligen i små doser under flera dagar. Strålbehandling är en behandlingsform som tolereras väl vid cancer. Den kan genomföras antingen som extern strålbehandling, som är den vanligaste formen av strålbehandling, eller som intern s.k. brakyterapi, där strålningskällan förs in i kroppen på ett eller annat sätt.
 
Vissa cancersjukdomar behandlas enbart med strålbehandling såsom lokal prostatacancer. Ofta kombineras dock strålbehandling med till exempel operativ behandling och/eller cytostatikabehandling, då man allt oftare kan spara organet. Till exempel vid bröstcancer möjliggör strålbehandling att endast en del av bröstet behöver tas bort. Samtidig strål- och cytostatikabehandling stärker varandras effekt. Tumören kan också minskas med strålbehandling före operationen. Syftet med strålbehandling efter operation är att förhindra tillväxten av de cancerceller som eventuellt blivit kvar i kroppen.
 
Strålbehandling kan också användas för att lindra de symtom som spridd cancer orsakar genom att bestråla metastaserna. Strålbehandling hjälper ofta mot symtom som orsakas av benmetastaser.
 
Även om strålningen i dag kan riktas direkt mot tumören eller det ställe från vilket tumören har opererats bort, påverkar strålningen även de friska cellerna. Därför kan det förekomma biverkningar i vävnaderna intill det område som bestrålas.
 
Vid Kliniken för cancersjukdomar ges strålbehandling kl. 8–20 med sammanlagt åtta moderna lineära acceleratorer, med vilka exakt strålbehandling som skonar den omgivande vävnaden kan genomföras. Förutom dessa tas två nya strålbehandlingsmaskiner i bruk i början av år 2014. Förutom de lineära acceleratorerna använder Kliniken för cancersjukdomar en av de första magnetsimulatorerna i Europa. Med hjälp av simulatorn kan strålbehandlingsdoserna planeras ytterst noggrant, och de skador som orsakas de friska vävnaderna minimeras.