Smärtbehandling - effektiv smärtlindring

En del cancerpatienter har smärtor redan när sjukdomen konstateras, och cirka två tredjedelar får smärtor efter att sjukdomen har fortskridit. Smärtorna uppstår individuellt utifrån patientens egen sjukdomsbild, cancertumörens lokalisering och storlek samt beroende på bl.a. behandlingsformerna. Därför behandlas smärtan individuellt.
 
Cancertumören orsakar ofta smärta när den trycker mot de närliggande vävnaderna, bildar metastaser eller täpper till kroppens interna passager (blodkärl, tarmar, matstrupe, urinledare osv.). I sådana situationer lindras även smärtorna av cancerbehandlingsmetoderna, såsom cytostatika- och strålbehandlingar som minskar tumören.
 
Smärtor som orsakas av cancer kan också behandlas mycket effektivt med smärtstillande medel. Det lönar sig att påbörja smärtlindringen direkt och inte vänta på att smärtan ska förvärras. Smärtstillande medel ska användas enligt läkarens eller vårdpersonalens anvisningar – hellre regelbundet än endast då smärtan är som värst.
 
Vid lindring av smärta som orsakats av cancer och/eller behandlingar följer kliniken för cancersjukdomar Världshälsoorganisationen WHO:s smärttrappa, som hjälper till att hitta en lämplig läkemedelsdos för varje patient. Vanligen påbörjas medicineringen med en liten dos och höjs eller byts till kraftigare medicinering tills en lämplig dos hittas. Diskutera smärtlindringen med läkaren och vårdpersonalen.
 
Mot svår smärta får man hjälp vid HNS palliativa enhet och Mejlans smärtklinik, där specialister i smärtlindring arbetar.