Operativ behandling

Operation är den vanligaste behandlingsformen vid cancer. Syftet med kirurgisk behandling är att avlägsna cancertumören. Operationsmöjligheterna, operationens omfattning och risker beror bl.a. på tumörens lokalisering, storlek och andra individuella faktorer. I operationen avlägsnas vanligen också frisk vävnad kring tumören för att förhindra att tumören sprids.
 
Inom HNS opereras cancer vid olika kirurgiska enheter, men inte vid Kliniken för cancersjukdomar.