Isotopbehandling - intern strålbehandling

Vid isotopbehandling (radioaktiv läkemedelsbehandling) går läkemedlet, som getts oralt eller intravenöst, till det organ som ska behandlas, där ämnet strålar lokalt under en relativt kort tid. Vid isotopbehandling påverkar strålningen direkt tumörområdet, medan den strålning som riktas mot den omgivande friska vävnaden är liten.
 
Vanliga isotopbehandlingar är bl.a. radiojodbehandling vid sköldkörtelcancer, lutetiumbehandling vid vissa neuroendokrina tumörer, SIRT-behandling vid levermetastaser samt radium- och samariumbehandling vid behandling av benmetastaser vid prostatacancer. Isotopbehandlingarna hänger intimt samman med noggrann bilddiagnostik, eftersom det strålande spårämnet ofta kan följas i kroppen med hjälp av bilddiagnostik.