Allergologi

Inom området allergologi undersöks och behandlas allergiska lung- och hudsjukdomar hos vuxna och barn samt skadliga inverkningar på hälsan orsakade av inomhusluft; öron-, näs- och halssjukdomar samt ögonsjukdomar då de har samband med allergiska problem. Inom specialiteten vuxenallergologi behandlas astma och obstruktiva lungsjukdomar, atopiska eksem och nässelutslag, läkemedels- och födoämnesallergier, kronisk bihåleinflammation och allergiska ögonsymtom. Inom området barnallergologi behandlas atopiska eksem, matallergier, astma och andra allergiska sjukdomar hos barn i alla åldrar.
 
De allergologiska mottagningarna och dagavdelningen finns på Hud- och allergisjukhusets allergipolikliniken, allergidagavdelning 2 och barnenheten. Allergidagavdelningen har utöver poliklinikverksamhet även nio vårdplatser bl.a. för patienter som får intensiv astmabehandling eller som genomgår läkemedels- eller födoämnesprovokation.
 
Typiska allergologiska patientgrupper är personer med svår astma eller atopiskt eksem, kroniska svåra nässelutslag eller personer som har födoämnesallergier. Hud- och allergijukhuset har inte någon egentlig jourpoliklinik, utan brådskande remisspatienter vårdas på dagavdelningen för vuxenpatienter och på barnenheten.
 
Utöver sedvanlig astma- och allergimedicinering omfattar behandlingsformerna olika typer av hyposensibilisering (pollen-, djurepitel- och födoämnesallergier, ASA-intolerans) samt läkemedelsbehandling av svår astma och kroniska svåra nässelutslag.
 
Vid svåra allergier hör det till allergienhetens arbete att utreda orsaken till anafylaxin. Vid barnenheten följs de barn som genomgår fördoämnesallergi- eller läkemedelsprovokation upp från morgonen till eftermiddagen.