Undervisning och forskning

HUCH Kliniken för allergologi är en del av undervisnings- och forskningssjukhuset. På Hud- och allergisjukhuset undervisas medicine kandidater och läkare som specialiserar sig i lungsjukdomar, barnsjukdomar och hudsjukdomar. Årligen arrangeras en flera dagars Allergiskola, som är en fördjupad kurs för ST-läkare och läkare inom primärvården. Sjukhuset samarbetar med läroanstalterna inom hälso- och sjukvårdssektorn och erbjuder praktikplatser för studerande inom dessa sektorer.

Forskning


Ett mycket viktigt forskningsområde vid Kliniken för allergologi är förebyggande av allergi och astma samt konstaterande och behandling av dem i ett tidigt skede. Man försöker hitta nya metoder för behandling av allergisk snuva via forskningsprojekt. Utredning av inflammationsmekanismerna vid astma och utveckling av mätningarna av småbarns lungfunktioner har redan resulterat i verktyg för klinisk användning. För närvarande ligger fokus för forskningen på bl.a. födoämnesallergier. Hud- och allergisjukhuset är en föregångare när det gäller att bedöma vilka olägenheter för hälsan inomhusluften kan ge upphov till. Andra forskningsområden är spädbarnskostens och modersmjölkens roll vid uppkomsten och förebyggandet av allergier, bra behandling av astma och nya allergiundersökningar.