Sjukvård för barn och unga

Spektrumet av sjukdomar i barndomen, deras orsaker och uppkomst, behandling och prognos skiljer sig avsevärt från sjukdomar hos vuxna. En viktig del av behandlingsbesluten och behandlingen är också att barnets/den ungas fysiska och psykiska utveckling och uppväxt beaktas. Familjens betydelse vid vård av ett sjukt barn/en sjuk ung är fundamental och familjerna deltar aktivt i sjukvården av barnet/den unga.

De minsta patienterna som vårdas vid barnenheterna väger mindre än 500 gram och de största är lika stora som vuxna. Vid enheterna för barn och ungdomar vårdas patienter från nyfödda till 15-åringar. Inom barnpsykiatri vårdas barn under 13 år.

Vid de ungdomspsykiatriska enheterna vårdas ungdomar från 13-års ålder till 22-åringar. De nya patienterna hänvisas till vård enligt de ovan nämnda åldersgränserna, men i fråga om de patienter som redan får vård agerar man flexibelt och tar hänsyn till situationen visavi behandlingen och den ungas utveckling.

Inom HNS vårdas barn och ungdomar vid enheterna för

  • barnsjukdomar,
  • barnkirurgi,
  • barnneurologi,
  • barnpsykiatri och
  • ungdomspsykiatri.

 

Barnenheter finns dessutom på Ögon-öronsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset samt på Tölö sjukhus.

Vasen palsta
Oikea palsta
miten_valmistaa_lasta_160x100_ru.jpg

kun_lapsi_sairastuu_banneri_160x100_ru.jpg