Kirurgisk vård för barn

Barnkirurgi​

 

De vanligaste barnkirurgiska ingreppen är behandling av frakturer samt operation av blindtarmsinflammation och bråck. De mest krävande operationerna är bl.a. korrigeringsoperationer av svåra medfödda fel  på skalle- och ansikte-,  hjärna-,  hjärta-, buk- och  urogenitalstukturer,  organtransplantationer, rygg- och extremitetsoperationer, borttagningar av tumörer. Inom barnkirurgi är spektret av ingrepp stort: antalet olika operationer och ingrepp är cirka 500.

Typiskt för den barnkirurgiska verksamheten är stor variation i efterfrågan på jouringrepp och  intensivvård: bl.a. antalet operationer som görs på nyfödda varierar kraftigt och är oförutsägbart.  Antalet olycksfallspatienter varierar vid olika tidpunkter. Den livligaste tiden för behandling av frakturer är senvåren samt försommaren och -hösten.
 
En del av de kirurgiska ingreppen på barn, bl.a. bråckoperationer och endoskopiska ingrepp, görs dagkirurgiskt.
 

Inom HUS görs kirurgiska ingrepp på barn på Nya barnsjukhuset samt på Jorv och Hyvinge sjukhus. På riksnivå har behandlingen av de svåraste sjukdomarna koncentrerats till Nya barnsjukhuset, där man utför alla öppna hjärtoperationer och organtransplantationer, vissa operationer i bukområdet.

 

Övrig barnkirurgisk behandling

 

Barn behandlas kirurgiskt även på Tölö sjukhus: läpp- och gomspaltpatienter vårdas på Läpp- och gomsplatscentret och på enheten för neurokirurgi utförs barns neurokirurgiska jouringrepp. Planerade neurokirurgiska operationer på barn utförs på Nya barnsjukhuset. Barn behandlas dessutom kirurgiskt på Ögon-öronsjukhuset.

Vasen palsta
Oikea palsta