Barnortopedi och traumatologi

​Barnortopederna och handkirurgerna undersöker och behandlar skador, sjukdomar, tumörer och medfödda missbildningar i rörelseorganen samt utvecklingsstörningar i skelettet. Frakturer och olika ligament-, sen- och nervskador är typiska skador som behöver behandlas under jourtid.

Frakturpatienter är den största patientgruppen inom barnortopedi och traumatologi. Över hälften av finländarna får åtminstone en benfraktur under sin uppväxttid. Majoriteten av frakturerna hos växande barn behandlas utan operation med olika gipsskenor och förband. Frakturen reponeras och fixeras vid behov under narkos. I en operation fixeras frakturen med stift, spikar, skruvar eller plattor.

Sen- och nervskador är sällsynta hos barn, men de måste oftast behandlas med operation.

Även frakturer i samband med förlossning är sällsynta och läks ofta snabbt utan operation. Vart femte barn som fått en plexusskada i samband med förlossning får en permanent funktionsskada. En del av dessa patienter har nytta av operativ behandling.

Förutom patienter med skador vårdar ortopederna och handkirurgerna patienter med olika sjukdomar, tumörer samt med medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar i skelettet. Barnortopedernas särskilda kompetensområde är behandling av medfödda missbildningar av extremiteterna och ryggraden. En stor del av dessa patienter har nytta av operativ behandling. Klumpfot behandlas med upprepade gipsningar och medfödd höftluxation med skena.

Tumörer hos växande barn är till största delen godartade och behandlas endast vid behov med operation. Elakartade tumörer i rörelseorganen behandlas i samarbete mellan specialister inom olika områden, och operativ behandling är alltid endast en del av behandlingen.

De mest krävande barnortopediska och traumatologiska ingreppen har inom HNS-området koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Sådana är bl.a. svåra medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar, svår plexusskada i samband med förlossning, elakartade tumörer samt krävande förlängnings- och/eller ställningskorrigeringar av extremiteterna.

På riksnivå har den krävande operativa behandlingen av bendysplasier av de ortopediska sjukdomarna hos barn genom förordning koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Behandlingen av skolios hos barn har ge-nom förordning koncentrerats till Uleåborg, Tammerfors och Helsinfors (Nya barnsjukhuset).