Fysioterapi inom barnkirurgi

​Vid enheterna för barnkirurgin arbetar fysioterapeuterna på olika polikliniker och avdelningar, där de bedömer rörelse- och funktionsförmågan hos barn i olika åldrar och inverkan av en skada eller sjukdom på dessa. Fysioterapeuterna har även till uppgift att planera hjälpmedel som underlättar rörelse och funktion. Bl.a. frakturpatienter och patienter som har genomgått ortopediska och kirurgiska ingrepp har nytta av fysioterapi.

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering vars målsättning är att stödja barnet eller den unga att uppnå bästa möjliga rörelse- och funktionsförmåga antingen självständigt eller med stöd av hjälpmedel.

Tyngdpunkten i fysioterapin ligger på bedömning av rörelse-, funktions- och den fysiska prestationsförmågan samt på stöd för utveckling av dessa. Utgående från bedömningen utarbetas individuella fysioterapeutiska mål tillsammans med barnet/den unga och hans eller hennes familj samt ordnas nödvändig rehabilitering eller hjälpmedel. Fysioterapin genomförs på vårdavdelningarna, i samband med polikliniska besök, som rehabilitering i barnets/ den ungas egen livsmiljö eller på fysioterapeutens mottagning inom öppenvården.

Målet med fysioterapin är att bättra eller upprätthålla barnets eller den ungas funktions- och rörelseförmåga samt att se till att de färdigheter som tränas med hjälp av fysioterapin tillämpas i det vardagliga livet genom att uppmuntra och styra barnet/den unga till självständig träning och genom att samarbeta med familjen och det sociala nätverket.