Barnurologi

Inom barnurologi undersöks och behandlas medfödda strukturavvikelser i urin- och könsorganen, tumörer i urin- och könsorganen, svåra inflammationer och andra kirurgiska besvär. Inom urologi behandlas dessutom störningar i urin- och körorganens funktion, särskilt i samband med neurologiska sjukdomar, såsom medfödda strukturavvikelser i ryggmärgen. Funktionsstörningar, såsom sängvätning, kan förekomma också hos allmänt friska barn.

Vanliga patientgrupper är bland annat patienter som redan i fosterscreeningar har konstaterats ha avvikelser i urinvägarna (t.ex. vattennjure) samt pojkar som har en strukturavvikelse i könsorganen (t.ex. hypospadi eller en icke-nedstigen testikel).
De mest krävande patientgrupperna inom barnurologi är bland annat patienter med medfödda missbildningar i urinblåsan och penisen, störningar i könsutvecklingen, neurogena funktionsstörningar i urinvägarna som förknippas med medfödda skador i ryggmärgen och operationer av tumörer.

Problem som behandlas vid jouren är akuta stopp i urinvägarna, svåra medfödda stopp i urinvägarna, svåra urinvägsinfektioner samt skador i urinvägarna och könsorganen.

Barnurologiska ingrepp görs både som öppna operationer och genom endoskopi. Som en del av behandlingen uppföljs de utförda ingreppen genom olika undersökningar.

Den barnurologiska verksamheten har inom HNS koncentrerats till Nya barnsjukhuset.

 

 Vårdställe