Vaccinationer

​I Finland har rådgivningen och skolhälsovården hand om vaccineringen av barnen enligt det allmänna vaccineringsprogrammet.

Vanliga vaccineringsreaktioner är lokala reaktioner vid injektionsområdet:

  • rodnad
  • värmekänsla
  • svullnad
  • smärta

 

Allergiska reaktioner som orsakas av vacciner är sällsynta. Symtom kan vara t.ex. hudsymtom (nässelutslag, rodnad, värmekänsla, svullnad, annat utslag).

Typiska reaktioner på olika vacciner

 

BCG (tuberkulosvaccin)

  • ett varigt sår på injektionsstället som torkar efter några veckor. Reaktionen visar att vaccineringen har lyckats. 

 

MPR (mässling, röda hund och påssjuka )

  • irritation, feber inom 7–12 dygn 

 

PDT (DTwP) (kikhosta, difteri, stelkramp) 

  • lokal ömhet vid injektionsområdet, feber inom ett par dygn

 

Polio (IPV) 

  • lindrig feber hos ett fåtal

 

Hib (hemophilus-bakterien) 

  • vanligen inga reaktioner

 

Td (stelkramp, difteri) 

  • vanligen inga reaktioner

 

Symtomen på vaccineringsreaktioner kan lindras med febernedsättande/smärtstillande läkemedel. Vid oklara eller svåra symtom bör man kontakta rådgivningen eller hälsostationen.