Snuva

​En infektion i de övre luftvägarna är den vanligaste orsaken till snuva och nästäppa hos barn i alla åldrar. Snuva smittar från ett barn till ett annat via luftvägarna och händerna. Spridning kan i någon mån minskas med god handhygien och genom att snyta sig. Små barn kan ännu inte tömma näsan genom att snyta sig, och då rinner slemmet ner i svalget, vilket ökar hostandet och lätt leder till att barnet kräks slem i samband med hostandet.

Behandling

Det finns ingen annan behandlingsmetod för infektionssnuva än att snyta sig. Hos små barn kan nästäppa underlättas med koksaltdroppar och -sprayer som kan köpas på apoteket och som är helt trygga. För större barn kan man använda näsdroppar och -sprayer, dock högst i en vecka. Vid långvarigt bruk kan de orsaka irritation i näsans slemhinna.

Barnets tillstånd kan också underlättas med upprätt ställning. Man kan till exempel lägga böcker under sängbenen i sängens huvudända.

När bör man uppsöka läkare?

På grund av snuva som varat i mindre än två veckor behöver man inte uppsöka läkare om barnet annars mår bra. Om snuvan är långvarig och säsongsartad, kan den vara orsakad av allergi. Allergisk snuva är ofta förknippad med klåda och rodnad i ögonen. Hos barn i skolåldern kan långvarig snuva också vara förknippad med bihåleinflammation, som kräver behandling.