Då ett barn blir sjukt – Råd till föräldrarna

På sidor Då ett barn blir sjukt – råd till föräldrarna har vi samlat vanliga frågor som ställs till barnjouren.

I anvisningarna finns information om de vanligaste barnsjukdomarna och olycksfallen samt om hur de ska behandlas. Ämnesområdena har utformats utgående från de frågor som oftast ställs till jouren per telefon och vid jourbesök.

Föräldrarnas observationer om sitt barns tillstånd är ytterst viktiga, och ett beslut om att uppsöka läkare baseras på dessa. Anvisningarna ersätter inte en läkares bedömning och undersökning.

Sidor Då ett barn blir sjukt – råd till föräldrarna har ursprungligen utarbetats på Jorvs sjukhus barnenhet och har därefter uppdaterats på Barnkliniken. Sidan uppdaterades senast i oktober 2012.

Vasen
Oikea