Sår

​Alla sår, både stora och små, ska rengöras redan hemma genom att skölja såret med ljummet kranvatten. Om såret är litet, ytligt och blödningen slutar snabbt, kan såret behandlas hemma genom att duscha det ett par gånger om dagen och skydda det med en ren gasbinda (kan köpas på apoteket). Sår orsakar alltid smärta för ett barn. Det är bra att lindra smärtan åtminstone den första dagen med febernedsättande/smärtstillande läkemedel enligt bipacksedeln i förpackningen.

När bör man uppsöka läkare?

 

Om såret är större, går igenom alla hudlager eller om blödningen inte upphör bör man uppsöka läkare. Såret behöver sannolikt tillslutas antingen med sårlim eller med suturer. Såret ska stängas inom sex timmar efter olyckan, eftersom sår som tillsluts senare lätt blir inflammerade. Om barnet har fått normala vaccinationer på rådgivningen eller i skolan behövs ingen boosterdos mot stelkramp.

Uppföljning

Vid fortsatt uppföljning av ett sår som behandlats hemma eller hos läkare ska man vara uppmärksam på följande:

 • om en klar och riklig blödning från såret börjar på nytt
 • om huden kring såret är röd och hettar
 • om såret utsöndrar varigt sekret (klart, blodigt och luktfritt sekret är vävnadsvätska som också normalt utsöndras från ett sår) 
 • om barnet får feber
 • om såret börjar värka på nytt efter ett par dagar (bultade smärta)

 

Om barnet har dessa symtom kan det vara fråga om en sårinfektion som kräver antibiotikamedicinering. Kontakta till exempel barnets egen hälsovårdscentral.

Suturerat sår, anvisningar för vård i hemmet

Såret ska hållas rent

 • de förband som lagts på tejpen kan avlägsnas ett dygn efter ingreppet
 • den tejp som lagts på såret ska lämnas på såret som skydd tills suturerna avlägsnas
 • om det finns gammalt blod under tejpen, avlägsna tejpen, rengör såret och täck det vid behov med ren tejp eller ett rent förband.

 

Barnet får duscha. Efter dusch ska hudområdet torkas noga genom att trycka mot tejpen. Bastu, bad eller simning rekommenderas inte så länge suturerna är kvar i såret.

Uppsök läkare vid:

 • kontinuerlig blödning eller annat sekret från såret
 • ökande smärta
 • feber hos barnet

 

Avlägsnande av suturer

Sköterskan vid den egna hälsovårdscentralen avlägsnar suturerna enligt läkarens anvisningar.