Ögoninflammationer

​Bindhinneinflammation i ögat är en vanlig sjukdom särskilt hos små barn under två år. Inflammationen kan orsakas av ett virus, en bakterie, allergi eller ett främmande föremål (skräp i ögat).

Behandling

 

Hos ett snuvigt och förkylt barn är ögonen ofta röda och rinner och det förekommer också var i ögonen särskilt på morgnarna. Detta orsakas oftast av ett virus, och som behandling räcker det att skölja ögonen med kranvatten.
Vid en inflammation orsakad av allergi eller ett främmande föremål behövs ingen antibiotikabehandling, men barnets tillstånd kan underlättas med lugnande ögondroppar som ordinerats av läkare.

Vid bakterieinflammation kommer det ett gulaktigt sekret som ser ut som var ur ögat. Läkarundersökning är nödvändig, bakterieinflammationen behandlas med antingen ögondroppar eller -salva. Vid bakterieinflammation är det bra att skölja ögonen flera gånger om dagen. Kranvatten lämpar sig bra för sköljningen. Det är bra att rengöra ögonen särskilt innan läkemedlet ges, genom att skölja från den yttre till den inre vrån. Det är också bra att låta en läkare undersöka öronen, eftersom samma bakterie orsakar båda inflammationerna, och ögoninflammationen kan följas av en öroninflammation som börjar efter ett par dygn.

När kan man lämna barnet till dagis?

 

De bakterier och virus som orsakar ögoninflammationer är de samma som vid luftvägsinfektioner, så barnet kan lämnas till dagis. Genom god handhygien och genom att undvika att gnugga ögonen kan smittan minskas.