Bronkit som försvårar andningen (obstruktiv bronkit)

​Bronkit som försvårar andningen är vanligast hos barn under tre år. I samband med en luftvägsinfektion samlas det mycket slem i barnets luftrör, slemhinnorna i luftrören sväller och det kan ske sammandragningar i musklerna i luftrören. Barnet kan få utandningssvårigheter som liknar ett astmaanfall. Symtomens svårighetsgrad varierar stort. Benägenheten för bronkit som försvårar andningen försvinner vanligen när barnet blir större.

Symtom

  • hosta
  • pipande eller rosslande andning
  • utandningssvårighet


Behandling

 

Bronkit orsakas av ett virus och kräver ingen antibiotikamedicinering. Den går vanligen över inom 1–2 veckor. Om sjukdomen har pågått en längre tid, barnet har hög feber och är trött, kan det vara fråga om en bakteriesjukdom efter en virusinfektion. En bakteriesjukdom behandlas med antibiotika.

När bör man uppsöka läkare?

 

Om barnet har andnöd ska han eller hon genast tas till läkare. Andnöd kan underlättas med inhalationsånga som ges hos läkaren. Den utvidgar luftrören och minskar svullnaden i dem. Ibland behöver barnet tas in på sjukhus för avdelningsvård i några dagar för upprepade behandlingar med inhalationsånga.