Näsblödning

​Slemhinnan i barnets näsborrar är mycket känslig och det finns mycket små blodkärl i den. När dessa små blodkärl brister börjar näsan blöda. Särskilt slemhinneirritation orsakad av snuva eller förkylning orsakar lätt näsblödning, liksom slag mot näsan.

Knep för att stoppa näsblod

 

Låt barnet sitta i framåtlutad ställning. Lägg inte barnet på rygg, eftersom det får blodet att rinna till magen via svalget, vilket leder till att barnet kräks efter en stund.

Tryck hårt mot barnets näsrygg med fingrarna på båda sidorna av brosket under några minuter. Om blödningen fortsätter efter att du har släppt taget, fortsätt att trycka.

Lägg något svalt på barnets nacke, t.ex. en fryspåse, en kylförpackning eller en duk som du har kylt ner med kallt vatten. Lägg inte fryspåsar direkt på barnets hud, utan linda in dem t.ex. i en handduk.

Om blödningen inte slutar trots försök, ska barnet tas till läkare (hälsovårdscentral, privatläkare). Om barnet ofta och upprepade gånger har näsblödningar som stoppar dåligt, bör barnet tas till läkare.