Lunginflammation

​Lunginflammation är ett inflammatoriskt tillstånd i lungvävnaden. Den är relativt sällsynt hos barn. Sjukdomen kan vara en blandinfektion orsakad av bakterie, virus eller båda. Sjukdomsalstrarna är samma som vid andra luftvägsinfektioner. 

Symtom

 

  • hosta, snuva, feber (ofta långvariga)
  • trötthet
  • barnet verkar mycket sjukt
  • magsmärta hos vissa
  • barnet använder musklerna mellan revbenen vid inandning (sällan)

Behandling

 

Lunginflammation konstateras genom att lyssna på lungorna och med röntgen. Vanligen tar man också blodprov på barnet. Lunginflammation behandlas med antibiotika oberoende av alstraren. Om barnet är mycket sjukt, tas han eller hon in på sjukhuset för avdelningsvård.