Akut struphuvudsinflammation, dvs. laryngit

​Struphuvudsinflammation är en luftvägsinfektion som förknippas med slemhinnesvullnad och förträngning i struphuvudet nedanför stämbanden. Den kan orsakas av flera virus. För ett annat barn kan samma virus orsaka en annorlunda sjukdomsbild, till exempel endast snuva.

Hur vanlig är sjukdomen?

 

Cirka tio procent av alla barn insjuknar i struphuvudsinflammation åtminstone en gång. Hos vissa barn förnyas sjukdomen i samband med en annan virusinfektion. Hos pojkar är besväret vanligare än hos flickor. Vanligen försvinner benägenheten för förträngning i struphuvudet senast i skolåldern.

Symtom

  • hes röst
  • dov, skällande hosta
  • högljudd inandning, eventuella inandningssvårigheter som förvärras av gråt
  • börjar vanligen plötsligt på natten
  • den värsta fasen varar i 2–3 dygn, hostan varar vanligen i över en vecka
  • barnet kan ha feber under de första dagarna

 

Behandling i hemmet

 
Ställning

Liggande ställning ökar slemhinnesvullnaden i de övre luftvägarna. Barnet bör därför sova i upprätt ställning. Man kan till exempel lägga dynor under madrassen, låta barnet sova i en vilstol eller barnvagn, dock så att det inte finns risk för att barnet faller i sömnen.
 
Sval luft

Sval andningsluft minskar slemhinnesvullnaden. Särskilt sovrummet bör vara svalt.
 
Läkemedel

Barnet kan ha feber och ont i halsen. Besvären bör lindras med febernedsättande och smärtstillande läkemedel (paracetamol, ibuprofen eller naproxen). Receptfritt hostläkemedel kan prövas, men det är inte till någon större nytta. Antibiotika hjälper inte.
 
Ånga

Fuktig luft kan kännas lättare att andas. Ångandning är lättast att genomföra i badrummet, där hett vatten från duschen förångas i luften. Heta kastruller eller motsvarande borde inte användas på grund av risken för brännskador.
 
Första hjälpen

Om barnet vaknar med svår andnöd på natten, ta honom eller henne i famnen i upprätt ställning och gå ut i sval luft. Om symtomen inte lindras på 5–10 minuter bör man uppsöka läkare.
 
Man bör även uppsöka läkare om barnets inandning är högljudd även när barnet är lugnt och i upprätt ställning. Om inandningen är högljudd endast när barnet gråter eller hostar, kan barnet observeras hemma.

Behandling vid hälsovårdscentralen eller på sjukhuset

Som första hjälpen används vid behov adrenalinånga som andas in. Den hjälper vanligen snabbt mot svullnad. Ångans effekt är inte långvarig. Kortison som ges via munnen eller i muskeln minskar svullnad. Därutöver används samma behandlingsmetoder som hemma.