Hosta

​Orsaken till hosta hos barn är oftast akut virusbaserad inflammation. Hosta är ett symtom på irritation i luftrören. Virusbaserad hosta varar vanligen i 1–2 veckor. Vid struphuvudsinflammation (laryngit) är hostan skällande och börjar typiskt på natten, då barnet vaknar av hostan. 

Behandling

 

Om barnet i övrigt mår bra och hostan endast har pågått en kort tid, behövs inga undersökningar. Barnets tillstånd kan underlättas med vattenånga, antingen med luftfuktare eller genom att ånga upp badrummet med dusch och sitta med barnet i ångan i 10–20 minuter åt gången. Om barnet har feber ska man se till att sänka febern och ta av överflödiga kläder innan man går till badrummet. Hostmedicin botar inte barnets hosta, men kan lindra symtomen.

När bör man uppsöka läkare?

 

Om barnet har andnöd ska barnet genast undersökas av läkare. Om hostan hos ett litet barn har börjat plötsligt och är kraftig, ska man fundera på om barnet kan ha fått ett främmande föremål i sina luftvägar.

Vid långvarig hosta bör barnet tas till läkare för undersökningar.